FANDOM


Soul Saver Online Wiki

Mục lụcSửa đổi

Hệ thống Class
Võ sĩ Đao

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính


 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Kiếm

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Thích khách Vuốt

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Tiêu

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Đạo sĩ Quạt

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Trượng

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Thợ săn Cung

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Súng

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Lực sĩ Luân

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Rìu

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm

Chính

 • Kỹ năng
 • Trang bị
 • Tăng điểm
Satan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.